Logo

synergieffekt

Velkommen

Lidt om os, og lidt om hvad vi kan assistere dig, og/eller din virksomhed med... 

Vi råder over kompetencer inden for Ledelse, Projektstyring, Projektledelse, HRM, Kommunikation, Coaching, Sparring, Handel, Logistik, Digitale Medier og fremstilling heraf, og IT generelt.

De 3 sidstenævnte emner omhandlende digitale medier og IT generelt, sorterer under media7.dk, som er en del af synergieffekt.dk. Dog vælger vi at fremhæve dette her på synergieffekt.dk, da vi i media7-regi, kan tilbyde at udvikle understøttende digitale værktøjer i forbindelse med, alle ovenstående kompetencer, og den vej igennem kan opnå synergi imellem de ledelses faglige discipliner, og digitale medier. Vi indgår som konsulenter, i forbindelse med Rådgivning/Undervisning/Sparring inden for en række temaer.

Vi afdækker den individuelle virksomheds behov, og forventningsafstemmer i samme moment. Det kan eksempelvis gøres igennem en forundersøgelse, alt efter behov og kompleksitet.

Overordnet er en anerkendende, og værdsættende tilgang til de involverede parter i centrum.

Vi bruger de nyeste og senest opdaterede metoder og "værktøjer", i forbindelse med vores arbejde inden for anvendelse af ovenstående kompetencer, og søger den vej rundt at skabe mening, og engagement for relevante interessenter.

Nogle temaer kunne være...

Organisatorisk udvikling og læring skaber grundlaget for toppræstationer og arbejdsglæde hos den enkelte.

Valid HTML5 Valid CSS3